Xemex: geeft grip op je energie

Xemex bouwt al ruim 25 jaar slimme oplossingen om energie te meten en te beheren. We leveren zowel de meters als de communicatie oplossingen. Daarnaast bieden we applicaties die het energieverbruik inzichtelijk maken.

De bijdrage van Xemex aan het welzijn van de mens
Ons leven aangenamer en energiebewuster maken, dankzij oplossingen die grip op ons energieverbruik geven.

De aanpak van Xemex
De energierevolutie vraagt om bewustwording van ons energieverbruik. En bewustwording begint met inzicht. Zowel voor bedrijven als consumenten bouwen wij daarom zowel de hardware als de software om dat inzicht te krijgen.

Zodat alle mensen weten wat hun mogelijkheden zijn om efficiënter met energie om te gaan. En zo bij te dragen aan een duurzame en gelukkige maatschappij.

JHB Group